Snář a Taxi BURRZO

SNÁŘ a TAXI BURRZO

Jsme cesta nejenom Vašimi sny...

Kompletní Snář BURRZO

Velký snář - sbírka - písmeno M

Jeden z nejobsáhlejších snářů na internetu...

Macecha

viděti ji - ubohý úděl lásky 
viděti mrtvou - zlepšení poměrů 
viděti s milým - nedobré manželství

Macešky

Viz: Květiny;
trhati - zklamání v lásce 
viděti - málo lásky 

Magdalena

viděti ji na obraze lkající - budeš se káti 

Magnet

- muž a žena se sblíží 
pohrávati si s ním - dobrá zvěst od druhého pohlaví 
věšeti na něj železo - poloviční starost 

Maják

jasně svítící - neměj obav, pomoc bude 
spatřiti - záchrana v starostech 

Majka

Viz: Brouk;
brouk - máš dobrou krev 

Majoránka

- dobrá kuchařka 

Mák

viděti - menší radost 
vlčí - pro nehodu tě čeká smutek 
vlčí, jak roste doma - různice a hádky 
vlčí vařený jísti - neduhy a zármutek 

Makovice

jísti - pevné spaní 

Malíček

spatřiti - do společnosti přibude pátý 

Maliny

šťávu z nich píti - sladké zdraví 
jísti - nakažlivá nemoc 

Malíř

obrazů, moderního stylu, viděti ho - blázinec 
obrazů, viděti ho - radost z umělecké práce 
pokojů, viděti ho - nepořádek a velké uklízení 

Malomocní

s nimi se stýkat: zažíti nepříjemnosti
viděti: starosti, úsilí

Malovat

sám sebe: dlouhý život

Malta

dělati ji - počátky podnikání nebo cesty zatím jen ve fantazii 

Malý

viděti se malým - kdo se ponižuje, bude povýšen 

Mandle

viděti - hojná úroda 

Manžel

manželem se vidí - rozvod 

Manželka

manželkou se vidí - rozvod 
stlouci ji - provádět právo silnějšího 

Manželství

šťastné viděti - půjdete do divadla 
manželskou smlouvu uzavříti: truchlivost, zarmoucenost
nešťastné viděti - běžná příhoda vás potká 
sjednati: výhra, štěstí

Mansarda

pod ní státi: nepříjemnosti

Mapa

studovati - čeká tě výlet, cesta

Marcipán

viděti - sladké a celkem bezvýznamné lži v domácnosti

Máry

viděti: úmrtí

Mařinka vonná

- láska, která vede do dobrého manželství 

Masařka

Viz: Moucha;
moucha - nemoc, ochuravění o prázdninách, na výletě 

Máselnice

viděti - nevrlá, hádavá žena 

Maska

plesová - je dobré jednou v roce se vybouřiti 
proti plynu - číhá na tebe úraz shora 

Máslo

dělati: vnitřní klid
jísti: roztržka a nepříjemnosti mezi příbuznými
kupovati - příští obchody budou dobré 
viděti - vyplněné přání 

Maso

- měli byste být skromnější 
celkem - choroba 
hovězí maso jísti - spořivost 
k jídlu připravené viděti, míti, jísti: k blahobytu spěti
koňské maso jísti - plicní neduh 
kupovati - výhra 
maso koňské jísti - drahota 
péci u ohně - potká tě škoda 
pečené jísti - obávej se hanby 
syrové, jiného kupovati viděti: hádka
syrové, kupovati nebo viděti: přítelem být podpořen, k bohatství a slávě spěti

Mast

dělati sám - musíš také někdy podmáznout 
jiný dělá - potkáš prohnaného šibala 

Mateřídouška

viděti ji - dobrá naděje 

Matka

bíti ji - veliký čin 
líbati - milá návštěva 
modlící se - tvá prosba k lidem bude vyslyšena 
mrtvou viděti - trvalý smutek pro rodinnou věc 
plakati viděti - máš nějaký vroubek, hřích 
přísně hledící - jdeš špatnou cestou 
s děckem v náručí - rodinná porada, ale i ztráta a nemilé věci 
státi se jí - zapíšeš se v dobrou paměť rodiny i obce 
týrati - ty ani nevíš, že se tě zmocňuje zlo 
viděti ji - mírné doby 
vysvlečenou viděti - hanba pro celou rodinu
zabíti - zatčení a žalář 
zešílenou - smrt 
zpívající, radostnou viděti - vše dobré 

Matrika

viděti ji - narození, svatba nebo smrt 

Mazadlo

na boty - cesta 

Mše

svatá - radost, potěšení, i dary 

Meč

brousiti - půjdeš do války 
do pochvy zastrčený - konec sporů 
drží-li v rukou žena - porodí syna 
nalézti a zvednouti - radost z něčeho v rodině 
někomu dáti - budeš vystřídán v povolání 
plamenný na obloze - přijdou vbrzku zlé doby 
popravní viděti - odsouzení známého 
rezavý - válka nebude 
tasiti - rvačka 
z pochvy vytáhnouti a pochva je zlomená - zemře manželka 
z pochvy vytáhnouti zlomený - zemře syn 
zabíti jím někoho - je potřebné prokázat milosrdenství 
zabodnutý - vražda 

Med

jí podřízená osoba - příslibem je tvá samostatnost 
jísti - dosáhneš, po čem toužíš 
jísti: nevolnost, blížící se zármutek

Medvěd

- bohatý a mocný, leč bláznivý nepřítel 
jak bručí - pomluva hloupého člověka 
jde proti někomu - sám si učiníš nepřítele 
jde proti tobě - starý přítel bez příčiny se stane tvým nepřítelem 
viděti: křivdou trpěti, zlé pomluvy se dočkati. Všeobecně všechna divoká zvěř, např. Hyena, Tygr, apod, přinášejí neštěstí a svár
zdechlý - smrt neznámého chudáka 

Měšec

plný viděti: úspěšné obchody
prázdný viděti: ztrátu utrpěti

Mech

na střeše - chudoba, která zatíží váš rod 

Měch

jím v oheň dýmat - chystej se na cestu, též do války 

Měkkota

v hrsti ji držeti - budeš jednati s tvrdým člověkem 

Meloun

bílý a velmi sladký - radost a veselé časy s penězi 
hořký - smrt 
jeho listí jísti - pomíjivý zármutek a dlouhý život 
žlutý - krátká nemoc 
vařený jísti - jak nabyl, tak pozbyl 
zelený - radost a veselé časy 

Meluzína

slyšeti ji - těžkomyslnost 

Meruňky

- choroba 
viděti nebo jísti: pozdní sňatek

Měsíc

jak se rozpadl - hněv a pronásledování od vlivné osoby 
jasně v domě svítící - bohatá ženitba nebo peníze z vyšších míst 
jasný - přibude štěstí 
jeho zatmění - zlé nepřátelství 
v domě a vy si s ním jako s míčem hrajete - velké obohacení 
zatměný, ale světla nabývající - oblíbenost u nadřízeného 

Město

viděti - nákupy 

Mezek

viděti ho - jdi pomalu a s rozvahou 

Mšice

viděti - drobné boly a hlouposti tě obtěžující 

Míč

nakopnout: stálé neshody

Mikroskop

viděti - všímej si svých a ne cizích nedostatků 

Mikuláš

s andělem - velká nadílka 
s čertem - budeš pokárán, ale dar dostaneš 
viděti ho - dar 

Milého(milou)

viděti, s ní(m) se o samotě nacházeti: pokušení

Milenec

být milencem - opatrnost ve tvém jednání 
nebo milenka dostaveníčko míti - příjemné
vidět milence ženy - věští dobré přátele 

Milíř uhlířský

- pomluvy 

Ministrant

jím býti - svatba 
viděti ho - pohřeb 

Mířiti

na někoho - soudní rozepře 

Mísa

plná - hubené časy 
prázdná - dobré časy 
stříbrná - v domácnosti převládá poctivost 
zlatá - v domácnosti převládá láska 

Mládě

vyhlížeti tak - brzo zestárneš 

Mlátiti (Mlácení)

obilí - kolik zrn, takový užitek z příštích věcí 
obilí viděti: marná námaha

Mléko

opičí mléko píti - nezhojitelná rána
ovčí píti - větší příjem peněz 
viděti - nepokoje 

Mlha

- nejisté majetkové poměry 

Mluviti

chtít a nemoci - čekají tě vzrušující okamžiky 
k někomu ve spaní - šťastné manželství 
s bábou - vynadání 
s cukrářem - svatba 
s čertem - peníze 
s dítětem - starost 
s ženou - domácnost 
s hadem - zrada 
s hovadem - ponížení 
s knězem - mrzutost 
s kominíkem - štěstí 
s lesníkem - lež 
s mluvkou - chtějí tě získati slovy 
s řidičem - cesta 
s tetou - klepy 
se stromem - bohatství

Mlýn

na prudké vodě - do domácnosti peníze 
spálený a zpustlý - smrt 
v něm mlíti - radostné zisky 
větrný mlýn - plány a záměry tvé se mohou uskutečnit 

Moč

čurati do výšky - značí mužům pozvání, ženám starost 
čurati proti větru - nebezpečí pohlavní choroby 
čurati v místnosti - nesnáze 
močit: nesvornost
píti: výdaje míti

Modlitba

modliti se: radost a spokojenost

Mohamedán

viděti ho - fanatická zbožnost 

Mošna

žebrácká - nezaměstnanost, nemoc bez zaopatření 

Moře

chytati v něm ryby - dary, nejspíše knižní 
na něm loď - smrt 
na něm lodi dlouze plují - daleká cesta 
rozbouřené - hněv 
tiché - klid doma i v zaměstnání 

Most

dřevěný - pevné spojení a vzájemnost 
železný - pevné spojení pro vzájemnou lásku a pravdu 
pod ním procházet: přes mnohé překážky k cíli dojíti
přes něj jíti nebo jeti: stěstí v lásce i v podnikání
stavěti z kamene viděti: pevná předsevzetí
v povodni zbořený - rozvod pro cizí řeči 
viděti - spojení, svatba 
viděti: jistota v podnikání
zbořený - rozvod 
zřítiti se viděti: velké potíže v obchodech

Mošt

jablečny píti: marná snaha, hádka, neslušnost
sladký píti - získáš peníze prostřednictvím ženy 

Motýl(i)

Pozor, je to sice křehká, ale pomíjívá krása. Sen o nich je varováním před nestálostí, nebo také znak velké touhy vymanit se ze všech omezení. Motýl, který vylétl z kukly je jasným symbolem přechodu z jedné životní fáze do druhé
viděti ho - přelétavost v lásce 

Moucha

Viz: Masařka;  Mušky;
jich celé roje - nepokoje, a to i krvavé 
mnoho létati viděti: nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti
ohání se před nimi někdo - mnoho nepřátel 
v nose nebo v ústech - těžká nemoc 
více jich pohromadě - různé zármutky 
zabíti: nepřátelství

Mozek

jísti: úspěch v jakémkoliv podnikání

Mozoly

viděti a míti - údělem ti je těžká práce 

Mrak

černý - státní nepořádky, otřesená měna 
červený - vzbouření, revoluce 

Mramor

- mrtvým čest 

Mravenec

- někdy smrt, někdy špatní zaměstnanci 
jich houf lezoucí do domu - nemoc a smrt 
jich houf lezoucí z domu - pozdravení se z nemoci 
jich houf lezoucí z domu a v čelistech něco nesou - hromadná výpověď 
štípající se - mezi lidmi zlé spory 
v mraveništi - dobří spolupracovníci 
v mraveništi mrtví či nečinní - špatná pracovní organizace 
viděti: hodně práce, velká pocta

Mraveniště

do něj šlápnout: zlá společnost

Mráz

cítiti v létě - ztráta 
cítiti v zimě - bolesti 
zmražené jísti - nachlazení, též schůzka 

Mrkání

viděti: velký zisk

Mrkev

rýti - opilství 
syrovou jísti - nemoc 
vařenou jísti - smrt 

Mrtvola (Mrtvý)

bíti ho - šílenství 
býti: pozdní svatba, štěstí v podnikání
dáti mu jíst a pít - nemoc, chudoba 
dáti mu oděv - těžká nemoc 
dáti mu svůj klobouk - tvá smrt 
kosti mu vzíti - získáš peníze se strachem 
líbati ho - těžká choroba 
obléci si jeho šaty - tvá smrt 
od něho dar vzít - zámožnost 
plačící - veselost 
pomoci mu vstát - ostudné peníze 
s ním zápasiti a býti přemožen - žalář 
s ním zápasiti a přemoci ho - svoboda a zdraví 
sám sobě hrob kopá - veliká víra 
smějící se - zármutek 
umříti - dlouhý věk, ale nebudou sloužit oči 
viděti ho umírati - ženitba 
vidí sebe na márách vynášeti - povýšení 
vidí svůj pohřeb - zbohatnutí 
vítati ho - dočkáš se velkého věku, i když budeš postonávati 
vlasy mu stříhati - zbohatnutí 
volá-li na tebe - tvá smrt 
vstalý z hrobu - velké zadostiučinění za křivdu 
za ním jíti - tvá smrt 
zdvíhá se do výše - pěkné zaměstnání či nález cennější 
zpívající - podivné zprávy 
zvířete: dobré časy, dlouhý život

Mrzutost

míti - radost 
míti: nesmiřitelnost, nepřátelství přijde

Mříže

pilovati - osvoboditi se od vnitřního zla 
viděti - jsi v zajetí zlých a nenávistných myšlenek 
viděti, před nimi státi: osvobození, klid

Muž

divokým mužem (zvíře) býti pronásledována - zajímavé seznámení, dívkám zásnuby 

Mučedník

- varuje před falešnými přáteli a ztrátou v obchodě 
být mučedníkem - je znamením rozchodu s přáteli 
býti - spokojenost
sám jím být - své starosti jste si sám zavinil 
skupina - věští rodinné neštěstí a problémy v profesní práci 
vidět - varování před nepromyšleným jednáním 
vidět někoho z rodiny - tvé výtězství nad vlastním pokušením 

Mučení

- symbol svědomí, které člověka nutí zaujmout postoj k dění 
být na mučení - přináší velkou tíseň 
být přítomen - máte soucit s přáteli, kteří jsou v nepříznivé situaci, ale nemůžete jim pomoci 
mučiti jiné - nepohodnutí
nekoho mučiti - nedělejte jiným lidem zbytečných starostí!
sám někoho mučit - na někom se dopustíte bezpráví 
vidět - budeš mít velký zármutek 

Mučidla

- čekají vás hádky, zkoušky, soudy, peněžní potíže, ale i nedobří lidé 
na nich trpěti: velké nesnáze

Mučírna

- nešťastná láska nebo manželství 
- nešťastná láska 
vidět - strach z následků nejakého jednání 

Mušky

Viz: Moucha;
svatojánské lapati je - moudrost nabudeš učením 
svatojánské létající v domě - návštěva moudrých lidí 
svatojánské viděti - setkání s učenými a moudrými lidmi 

Můra(y)

děsí vás noční můry, v nichž vás cosi mučí a vy nevíte, co to je. To něco vám dýchá za krk, slyšíte šelest nebo i kroky a nikde nevidíte nikoho a nic, co by mohlo tyto zvuky vydávat. Máte, vážení, černé svědomí! Nejspíš jste udělali nějakou nefér věc, někomu jste tak trochu podrazili nohy a teď vás za to mučí vaše podvědomí. To je to, co vám sedí za krkem!
viděti ji - noční úraz 

Muzeum

státi u muzea - schůzka z lásky 

Myš (i)

- varuj se pohlavně zkažených 
německá myš - nebezpečí nákazy 
pištěti slyšeti: do zármutku upadnouti
viděti nebo chytati: úspěch, dobré obchody, dobré manželství a blahobyt

Myrta

- brzká svatba 
dává-li do vlasů zemřelá paní - smrt jejího manžela 

Myslivec

viděti ho - nestálá láska 

Myslivna

viděti: dobré přijetí na cestát nalézti

Mzda

Viz: Peníze;
bráti - veselé časy 
platiti - nemilá povinnost 
ztratiti - ztratíš zaměstnání nebo sílu pro ně 

Snář a Taxi BURRZO

Copyright © BURRZO.cz - Všechna práva vyhrazena